Projekt Muzeum Książki Artystycznej

Brygida Wróbel-Kulik

„Oczy Corony-Pandemia 2020”

Opis książki:

Książka 1. „From March 2020 to diary „
tech.Mixed Media
obiekt, unikat,
każda strona: h:20 cm x 13,5 cm , 8 stron z tekstem autora i psychologa Bruce Kirckaldy

Książka 2. „Corona eyes”
unikaty,
tech: mixed-media,
powstała od kwietnia do grudnia 2020,
30,41 cm x 30,5 cm, 5 obiektów

Plakat „Wirusy” powstała przed ogłoszeniem pandemii w roku 2003, a w roku 2020 została uzupełniona wirusem Covid-19 ,tech.mixed-media h:119cm x 79 cm

Dokumentacja książki:

O artyście