Projekt Muzeum Książki Artystycznej

Anna Śliwińska (-Kukla)

„SYTUACJA JEST DYNAMICZNA”

Opis książki:

Książka powstawała w 2020 roku, w czasie pierwszego i kolejnego lockdownu. Jej motywem przewodnim jest – powtarzane, jak mantra w każdych wiadomościach zdanie: “sytuacja jest dynamiczna”.
Te słowa przewijają się na wszystkich kartach/stronach książki. Są sekwencją ciągłą, bez podziału na odrębne słowa, bez interpunkcji, bez oddechu. Biegną po kolei, stale, nieuchronnie – tak, jak wciąż podsycana przez media bezduszna i bezlitośnie wdrukowywana w naszą świadomość informacja, że… nie ma nadziei (?). Są jak potok – zalew, cedzonych dojmująco i do znużenia liter, drukowanych ręcznie małą czcionką na białych, zamglonych kolejnych stronach – kolejnych takich samych dni. Tabula rasa. Czasem litery wynaturzają się, biegną do góry nogami, bokiem, stają się większe. Z tych większych liter wyłaniają się nowe słowa – i nowe znaczenia. Czytane osobno (poza rutynowo powtarzanym zdaniem) – od początku książki – tworzą kolejny sens, podtekst oparty na towarzyszących mi w tamtym czasie emocjach. Zasadą było wyłanianie ich wyłącznie z ciągłego, nieustannie powtarzanego zdania: “sytuacja jest dynamiczna”.
Okazało się, że tak ograniczona i znikoma ilość liter pozwala powiedzieć więcej (zwłaszcza stosując odpowiednią intonację) i być ponad tę złowieszczą mantrę. Wybór tych ‘nowych’ słów mógłby być jeszcze szerszy. Może powstanie jeszcze jedna książka….. 
“SYTUACJA JEST A MIT ZNAM TU A AJ JA I TY I TY I JA A I SYTUACJA NAM ZNANA ZNANA A JA JESTEM SAMA TU JA JESTEM A TU MY AJ AJ AJAJ A A TU AJ AJ TU SYTUACJE ZNAMY JE DYNAMICZNA JEST SYTUACJA JEST DYNAMICZNA SYTUACJA JEST DYNAMICZNA JEST SYTUACJA…JEST…JEST A SYTUACJA JEST…NAS JA NAM TU JEST MINIE SYTUACJA JEST DYNAMICZNA SYTUACJA TA JEST DYNAMICZNA SYTUACJA JEST DYNAMICZNA TU JEST NAM 
Z NAMI A MY A JA A TY JEST DYNAMICZNA”.

Dokumentacja książki: