Projekt Muzeum Książki Artystycznej

Joanna Wiszniewska-Domańska

Biogram:

Imię i Nazwisko:
Joanna Wiszniewska-Domańska

Rok urodzenia:


Strona:

joannawdomanska.pl

Facebook:

Email:
jwdomanska@poczta.onet.pl

Wykształcenie:

PWSSiP w Łodzi / obecnie ASP /1972 r.
Doktorat  na ASP w Poznaniu / Obecnie Uniwersytet Artystyczny / w 2001 r.
Habilitacja na ASP w Poznaniu / obecnie Uniwersytet Artystyczny / w 2005 r.

Rodzaj (e) uprawianej sztuki:
Rysunek, grafika, kolaż, książka artystyczna, obiekt, ilustracja 

Rok powstania pierwszej książki:
około 30

Ilość zrealizowanych książek:
rysunek, grafika, kolaż, papier-marche 

Wykorzystywane techniki:
Rysunek, grafika, kolaż, papier –mache.


Tytuły najważniejszych książek (max 3):
,, Papierowe Miasto ‘’ 2004 r.,
,,Podróżny w Łodzi ‘’2007 r.,
,,W dziwnym mieście ‘’ 2007 r.

Publikacje wydawnicze (tytuł, nazwa wydawnictwa, rok):
,,Papierowe miasto ‘’ – książka wydana w 100 egzemplarzach / mój tekst i ilustracje,
projekt graficzny Iza Jurczyk/2012

Udział w wystawach sztuki książki:
– Międzynarodowy Festiwal Sztuki Książki ,, WĘDRÓWKA’’- 2003-2005
– Wystawa Kolekcji ,, Polska Książka Artystyczna  z Przełomu XX i XXI wieku -2008 – 2009 / Polska
, Japonia /


Nagrody:

Pracownia: