Projekt Muzeum Książki Artystycznej

Pomysł zebrania książek artystycznych powstałych w czasie zarazy zrodził się na początku ogłoszonej w kraju pandemii i „zamknięcia artystów” w czterech ścianach pracowni. Można było z góry założyć, że czas ten będzie znaczący zarówno dla treści, jak formy dzieł stworzonych w tak wyjątkowych warunkach. Początkowo myśleliśmy, że będzie to kilka miesięcy zbierania dokumentacji prac artystów w internecie, po to by pokazać je w następnym roku na wystawie z towarzyszącym jej katalogiem. Obecnie, pod wpływem rozwoju pandemii, perspektywa wystawy oddaliła się w bliżej nieokreśloną przyszłość, natomiast wzrosła rola publikacji internetowej. Przede wszystkim postanowiliśmy nie zamykać zbierania dokumentacji określoną datą, jaką był pierwotnie koniec 2020. Nie zamykamy też listy artystów, którzy zgłosili chęć wzięcia udziału w naszej inicjatywie.

Nasza strona www.pandemiabookart.pl będzie otwarta dla książek artystycznych i materiałów im towarzyszących
- tak długo, jak artyści będą je nadsyłać na adres e-mail: bookartmuseum@gmail.com

Inne projekty: